Witam

Witam na moim blogu poświęconym, ogólnie mówiąc, światu. Wszystkie artykuły które tu znajdziecie mają za zadanie przybliżyć wam jakąś jego część.

Mam nadzieje, że zgromadzone tu artykuły przydadzą się wam i odnajdziecie w nich potrzebne informacje.

Dziękuje i zapraszam do lektury!

 

 

Energia

Ekologiczne rozwiązania w zakresie pozyskiwania energii oferują coraz atrakcyjniejsze ceny

 a

xenon

 

Xenony

Artykuł przedstawia nowe rozwiązanie w motoryzacji jakim są lampy xenonowe.

 a

 

Nowoczesny webdesign

Poznaj najnowsze trendy w zakresie tworzenia stron www oraz sklepów internetowych.

a

Współpraca pomiędzy generalnym wykonawcą a inwestorem

partnerzy biznesowiBudowa nowoczesnych obiektów mieszkalnych czy też zabudowań użyteczności publicznej nie należy do najłatwiejszych, chociaż dysponujemy współcześnie całą gamą specjalistycznych technologii i doświadczonych inżynierów. Ze względu na to, że proces budowlany oparty jest na wielu gałęziach działalności i rozbudowanych obostrzeniach prawnych, wielu inwestorów podejmuje decyzję o nawiązaniu współpracy z firmami będącymi generalnymi wykonawcami całego przedsięwzięcia. Połączenie się w spółkę lub grupy specjalistów umożliwia sprawniejsze realizowanie obiektów, przez co jeden inwestor jest w stanie działać na wielu polach i oferować szerszy zakres swoich usług.

Obserwując z boku proces powstawania bloków mieszkalnych, osiedli domków jednorodzinnych lub nowoczesnych biurowców można odnieść wrażenie, że błyskawicznie postępujące prace wpływają na prostotę działania, jednak ? jak się okazuje -jest to tylko prostota pozorna. Pełne nadzorowanie i zarządzanie działaniem wykonawców i podwykonawców w tym samym czasie jest z praktycznego punktu widzenia nieopłacalne i niemożliwe do zrealizowania, dlatego też generalne wykonawstwo może być porównane do partnerstwa, w którym podział obowiązków ułatwia czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac. Do obowiązków generalnego wykonawcy należy przede wszystkim realizacja wszystkich robót budowlanych niezbędnych do dostosowania się do, z góry narzuconego, projektu, dlatego też musi być on wybrany w sposób rozsądny i przemyślany. Podejmując się realizacji założeń inwestorskich, wykonawca deklaruje swój profesjonalizm i efektywność, wybierając swoich podwykonawców, którzy ? podzieleni na zespoły ? realizują poszczególne etapy budowy obiektu. Jako, że na generalne wykonawstwo spada odpowiedzialność za nadzorowanie pracowników, którzy zostali przez nie zatrudnieni, konieczne jest regularne pilnowanie, aby wywiązywać się przed inwestorem ze wszystkich, ustalonych wcześniej, warunków umowy. Oczywiście może się zdarzyć, że generalny wykonawca ma tak duże zaplecze personalne i technologiczne, że jest w stanie działać w sposób niezależny, jednak najczęściej zatrudnia dodatkowych podwykonawców. Nie zwalnia go to oczywiście z konieczności zawierania umów bezpośrednich z zatrudnionymi zespołami budowlanymi oraz takiego koordynowania prac, aby wszystkie etapy budowy postępowały zgodnie z założonym kalendarzem. Wiadomo, że generalne wykonawstwo nie może działać całkowicie niezależnie od inwestora, pod którego podlega, jednak ze względu na ułatwienia teoretyczne, inwestor, oddaje część ze swojego pola manewru. Może się jednak zdarzyć, że wybrani podwykonawcy nie wywiązuję się należycie ze swoich obowiązków ? na przykład działają na szkodę konstrukcji, nie pojawiają się na miejscu pracy lub są nieterminowi i niesolidni, co może powodować destabilizację na placu budowy i przełożyć się na trudności z finansowanie obiektu. Widać więc jak bardzo skomplikowane są wszystkie procesy realizacji inwestycji i jak wiele problemów może pojawić się nie tylko podczas przygotowań projektów i wybieraniu najlepszego gruntu pod zabudowę, ale także podczas dopinania wszystkiego na ostatni guzik. Można więc uznać, że generalne wykonawstwo wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i zmusza inwestorskiego partnera do odpowiadania za działania własne oraz wszystkich podwykonawców, których zatrudni. Może się więc okazać, że personalne rozdrobnienie, zamiast przynosić rezultaty pozytywne, wywołuje chaos i przeszkadza w terminowym oddaniu obiektu do użytku. Zwracając jednak uwagę na bogactwo nowoczesnych obiektów kubaturowych oraz infrastruktury drogowej widać, że system cały czas się sprawdza i pozwala na sprawne realizowanie pierwotnych zamierzeń.

Generalne wykonawstwo ma obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej i zwrócenia uwagi na ewentualne błędy czy trudności, na które inwestycja może po drodze napotkać. Niezbędne jest także zweryfikowanie ewentualnych błędów pojawiających się w projektach i zgłoszenie inwestorowi przeszkód powiązanych z czynnikami zewnętrznymi, które mogą uniemożliwiać konsekwentne działanie. Najczęściej zdarza się, że projekt wymaga poprawek już w trakcie działania, przez co generalne wykonawstwo zmuszone jest do realizowania prac dodatkowych, nie zaznaczonych wcześniej w umowie. Niezbędne jest zatem wcześniejsze określenie marginesów postępowania, umożliwiających płynne przechodzenie do kolejnych etapów prac budowlanych. Doskonała komunikacja pomiędzy inwestorem a wykonawcą jest więc konieczna i wymaga precyzyjnych ustaleń i szeregu podpisanych umów.